Diabetic retinopathy treatment articles


Dura Eszter Tutor: Prof. Romics László Semmelweis University Budapest 2 1. Our metabolic, cationic and secretory findings extrapolated to the situation found in vivo document an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release. Simulating diabetic retinopathy treatment articles conditions, our results were considered as compatible with both the role of certain amino acids as nutrients e. L-glutamine and the accumulation of other amino acids e.

L-arginine, L-lysine as positively charged molecules in the islet cells. Diabetic retinopathy treatment articles D 20 µmwhich failed to affect Diabetic retinopathy treatment articles uptake and metabolism by isolated islets, also augmented glucose-stimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B.

However, in islets stimulated by non-glucidic nutrients cytochalasin D was as potent as cytochalasin B in potentiating the secretory response. This situation coincided with the fact that cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism in non-b, as distinct from B islet cells and, in the former case, caused a relatively greater inhibition of hexose catabolism at 2.

These findings suggest a so-far-unidentified interference of cytochalasin B with the B- cell glucose-sensing device. We demonstrated that the physiological activity of serum SSAO enzyme is significantly higher in Type 2 diabetic patients with high-risk proliferative diabetic retinopathy compared to those without retinopathy. Our clinical results support the hypothesis that elevated SSAO activity may be involved in the pathogenesis of microvascular diabetic late complications, such as retinopathy.

The pharmacological manipulation of SSAO activity might be an interesting new concept for prevention and treatment of diabetic retinopathy. We conducted in vitro experiments in incubated islets and islet cells isolated from rat pancreas. In the clinical part of the theses, the possible role of serum semicarbazide aminoxidase enyme was investigated in the pathogenesis of diabetic retinopathy, in patients with type 2 diabetes.

Under physiological conditions, 1 es típusú diabetes release of insulin is ruled in an immediate and direct manner by nutrients, hormones and neurotransmitters and, in a delayed fashion, by a series of ontogenic, alimentary and endocrine factors.

Among circulating nutrients, D-glucose plays a key role in the regulation of insulin release.

D-glucose represents the sole substrate able, at even when tested in vitro in the absence of any other exogenous nutrients. The immediate stimulation of insulin release by D-glucose represents the outcome of a sequence of metabolic, ionic and mechanical events in pancreatic islet B-cells. Beside D-glucose, other non-glucose nutrient secretagogues have insulinotropic activity, like other monosacharides, amino acids.

In most type 2 diabetic subjects, the insulin secretory response to D-glucose appears preferentially affected, when compared to the insulinotropic action of other nutrient or non-nutrient secretagogues. Nevertheless, the exact pathogenetic mechanisms of vascular endothelial damage in diabetes have not been identified.

diabetic retinopathy treatment articles

The biochemical disturbances e. The duration of diabetes is associated with an increased prevalence of diabetic retinopathy DR in Type 2 diabetic individuals. Apart from poor glycaemic control, several other potentially modifiable risk factors may be important for the development and progression of DR, including increased systolic and diastolic blood pressure, plasma triglyceride, fibrinogen and urinary microalbumin excretion.

In addition, DR may have a genetic component as well. However, diabétesz kezelési terv factors explain only a part of the variation of retinopathy among diabetic subjects. The exact physiological and pathophysiological role of SSAO is still presumed. Possibly it scavenges circulating biogenic amines and protects against various exogenous monoamines. Short chain aliphatic amines, such as methylamine that can be found in tissues, blood and urine, have been considered to diabetic retinopathy treatment articles physiological substrates for SSAO enzymes.

Recent data suggest that SSAO may play a role in vascular endothelial damage through conversion of certain endogenous monoamines, like methylamine, into cytotoxic aldehydes, hydrogen peroxide and ammonia. Diabetic retinopathy treatment articles SSAO has been reported to be increased in patients with diabetes mellitus and in congestive heart failure.

Recent studies have suggested that elevated SSAO activity may be responsible for diabetic microvascular complications, such as nephropathy and retinopathy. However, it is unclear whether SSAO activity is different in diabetic individuals with any stages of retinopathy. The aim of the present study was to examine the association between SSAO activity and the severity of retinopathy in Type 2 diabetic subjects.

AIMS 3. Célul tztük ki ezért, hogy az aminosavak insulin szekrécióban betöltött tápanyag- és diabetic retinopathy treatment articles hatásának ketts szerepét fiziológiás körülmények között is igazoljuk. Kísérleteinkben patkányból izolált pancreas szigetek mködését vizsgáltuk, a táplálékfelvételt követ állapotok modellezése során. A pancreas szigeteket a plazma éhhomi, normál posztprandiális ill.

[Model-based economic burden of diabetic retinopathy in Hungary]

A szigetek insulin szekréciójában, 45 Ca felvételében, valamint D-glukóz metabolizmusában bekövetkez mködésbeli változásokat regisztráltuk. A cytochalasin B-rl mely a Helminthosporium dematioideum gomba által termelt sejtpermeabilis toxin, a sejtosztódást és a kontraktilis mikrofilamentumok kialakulását gátolja diabetic retinopathy treatment articles, hogy izolált pancreas szigetekben és izolált perfundált pancreasban egyaránt fokozza a tápanyag pl.

D-glukóz és nem-tápanyag szekréciót serkent szerek által kiváltott insulin elválasztást, annak ellenére, hogy a D-glukóz felvételét és metabolizmusát gátolja a pancreas szigetekben. A cytochalasin B-re adott szekréciós válasz idbeli lefutását, valamint az insulin termel B-sejtek ultrastrukturális szerkezetére és motilis aktivitására gyakorolt hatását több tanulmány is vizsgálta, mely 4 6 során bizonyossá vált, hogy az insulin kibocsátást növel hatás nagyrészt a B-sejt mikrofilamentáris sejtvázával való kölcsönhatásnak köszönhet.

Korábban diabetic retinopathy treatment articles insulin szekréció fokozása és a plazmamembránon keresztüli D-glukóz transzport gátlása között nem feltételeztek direkt okozati összefüggést és hatásbeli kapcsolatot. Vizsgálataink alapjául az a tény szolgált, hogy több sejt-típusban a cytochalasin D Zygosporium mansonii gomba termeli, sejtpermeabilis gomba toxina cytochalasin B- hez hasonló hatást fejt ki a mikrofilamentáris rendszerre aktin filamentumok gátlása, gátolja a sejtosztódást a kontraktilis mikrofilamentumok dezorganizálásávalugyanakkor nem befolyásolja a D-glukóz transzportját.

Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz ill. Ezt követen a cytochalasin B anyagcsere hatásának további vizsgálatát végeztük alacsonyabb 2. Questions in in vitro experiments: 1. Milyen szerepet töltenek be a fiziológiás koncentrációjú aminosavak az insulin szekréció normál szabályozásában? A fiziológiás koncentrációjú 20 aminosav és citrullin, ornitin, valamint taurin keveréke együttesen hogyan befolyásolják a táplálkozás után preparált pancreas szigetekben az insulin szekréciót, a patkány plazmában poszprandiálisan kialakuló értéknek megfelel koncentrációjú D-glukóz 8.

A fiziológiás koncentrációjú aminosav keverék összetételének változtatásával igazolható-e az aminosavak ketts hatásmódja az insulin szekréció fiziológiás szabályozásában?

Nagy Valéria

Az aminosavakra adott szekréciós válaszban mely intracelluláris metabolikus, iontranszport ill. Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz metabolizmus befolyásolásában van-e különbség a cytochalasin B és a cytochalasin D között?

What is Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR)?

Mutat-e különbséget a D-glukóz metabolizmusa cytochalasin B jelenlétében, hipoglikémiát 2. Vizsgálatunk célja a szérum SSAO enzim aktivitás meghatározása volt különböz súlyossági fokú diabeteses retinopathiában szenved 2-es típusú cukorbetegekben, valamint egészséges kontroll személyekben, hogy az emelkedett SSAO aktivitás és a diabeteses retinopathia kialakulása közötti feltételezett összefüggést humán diabetic retinopathy treatment articles adatok nyerésével támasszuk alá.

Questions: 1. Kimutatható-e különbség a szérum SSAO aktivitás értékek között a különböz diabeteses retinopathia stádiumokban, 2-es típusú cukorbetegekben?

Tapasztalható-e összefüggés a retinopathia súlyossága és az SSAO enzim szérum szintje között?

diabetic retinopathy treatment articles

Befolyásolja-e az enzim aktivitást a cukorbetegség fennállásának ideje, a hipertónia vagy az obesitas BMI? Összefügg-e az enzim aktivitás a diabetesben rendszeresen mért laboratóriumi paraméterekkel HbA 1c, éhgyomri glukóz, ALT, GGT, húgysav, kreatinin koncentrációk, mikroalbuminuria? Szerepet játszhat-e a szérum SSAO aktivitás emelkedése a diabeteses retinopathia kialakulásában? A patkány plazmában posztprandiálisan mérhet aminosav koncentrációkat modellez aminosav keveréket irodalmi adatok alapján állítottuk össze.

A pancreas Langerhans-szigeteket kollagenáz módszerrel izoláltuk.

diabetic retinopathy treatment articles

A diszperz szigetsejteket neutrális proteinázzal szeparáltuk, majd Percoll gradiensen centrifugáltuk, mely után a non-b és B-sejtek tisztítását MACS Magnetic Cell Separator és R2D6 B- sejt elleni ellenanyag alkalmazásával végeztük.

Az eluált radioaktivitást felszálló papírkromatográfiával, butánol:metanol:h 2 O térfogatarányú elegyében vizsgáltuk, és analitikai ioncserél radiokromatográfiával Beckman Multichrom B aminosav analizátor határoztuk meg. Age at diagnosis, gender, duration of diabetes, presence of systemic hypertension and BMI were recorded. All participants underwent a detailed ophthalmic evaluation, colour retinal photography and laboratory investigations.

According to the ophthalmic findings Type 2 diabetic subjects were arranged in four severity levels of retinopathy: 0 no retinopathy, 1 nonproliferative retinopathy mild-to-moderate, moderate-to-severe, severe, very-severe2 early proliferative retinopathy and 3 high-risk proliferative retinopathy.

Each patient was assigned to the level determined by the worse eye. Besides routine metabolic parameters and renal function characteristics, serum SSAO activity was determined diabetic retinopathy treatment articles a radio-enzymatic procedure using [ 14 C]-benzylamine as substrate.

To the extent that this finding could be extrapolated to the situation found in vivo, it would document quite an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release. The amino acid mixture failed to affect adversely the final insulin content of the islets, despite a sizeable increase in insulin output during the prior 90 min incubation.

This suggests that the amino acid mixture increased, like D-glucose the rate of proinsulin biosynthesis, a phenomenon typical of the B-cell diabetic retinopathy treatment articles response to nutrient secretagogues. Likewise, the fact that the amino acid mixture augmented significantly insulin release at a high concentration of D-glucose Az L-glutaminnal és az elágazó szénláncú aminosavakkal L-izoleucin, L-leucin, L-valin végzett kísérleti eredmények is összhangban vannak az aminosavak tápanyag szerepét bizonyító korábbi megfigyelésekkel.

  • Nagy Valéria | Tudóstér
  • [Model-based economic burden of diabetic retinopathy in Hungary]
  • ‪Miklos Schneider‬ - ‪Google Scholar‬
  • Ecsedy Monika dr.
  • Összefoglaló cikkek Matsumori, A.

Kísérleteinkben az L-glutamint és az elágazó szénláncú aminosavakat az aminosav keverékbeli vagyis fiziológiásan a plazmában mérhet koncentrációjukban alkalmazva azt kaptuk, hogy az L-glutamin kissé mérsékli, míg az elágazó szénláncú aminosavak hatásosan fokozzák a D-glukózra adott insulin szekréciós választ. Az L-alanin váratlan és látszólagosan negatív insulinotróp hatása a szigetek teljes aminosav keverékre adott insulin szekréciós válaszában kapcsolatban állhat az aminosav keverékben elfoglalt magas koncentrációjával µm.

Az L-alanin ugyanis piruváttá transzaminálódhat, elvonva így más aminosavak transzaminálásából az α- ketoglutársavat.

diabetic retinopathy treatment articles

Ezen kívül az L-alanin az ATP-vel együtt allosztérikusan gátolja a piruvát kináz enzimet, vagyis a foszfoenolpiroszlsav piroszlsav átalakulást. Saját 8 10 kísérleteinkhez hasonló módon a taurin más, korábbi vizsgálatban sem bizonyult insulinotróp anyagnak. Vizsgálati eredményeink szerint, az aminosav keverék tápanyagszer insulin szekréciós hatása nem tulajdonítható az izolált szigetekben, sem fokozott D- glukóz felhasználásnak, sem jelentsebb D-glukóz oxidációnak.

A bázikus aminosavak részvételét igazolja az aminosav keverékre adott szekréciós válaszban az, hogy az aminosav keverék annak ellenére fokozta az insulin kibocsátást 8. Ezek az eredmények azt vetik fel, hogy a bázikus aminosavak jelenléte az aminosav keverékben valamely ismeretlen módon elfedte a tápanyag szerepet betölt aminosavak 45 Ca nettó felvételt növel hatását. Korábbi megfigyelések szerint diabetic retinopathy treatment articles bázikus aminosavak az izolált szigetek D-glukóz metabolizmusára inkább negatív módon hatnak.

A kísérletekben alkalmazott koncentrációban a bázikus aminosavak L-arginin, L-citrullin, L-lizin és L-ornitin fokozták a 8. A teofillin és a cytochalasin B azonban mind az önmagában, mind az aminosav keverékkel együtt alkalmazott D-glukóz esetében, hasonló mérték insulin kibocsátást idézett el. Our metabolic, cationic and secretory findings were diabetic retinopathy treatment articles as compatible with both the role of certain amino acids e.

L-leucine, L-glutamine, Diabetic retinopathy treatment articles as nutrients and the accumulation of other amino acids pl. L-arginine as positively charged 9 11 molecules in the islet cells. In conclusion, this work provided novel information on the regulation of insulin release by amino acids and their mode of action in the B-cell under close-to-physiological conditions Effects of cytochalasin B and D upon insulin release The concentrations of cytochalasin B and cytochalasin D, 21 and 20 µm used in the experiments were virtually identical to one another and occupied identical positions in the concentration-response relationships for the respective effects of these two cytochalasins upon glucose-stimulated insulin release.

Nevertheless, at such concentrations, cytochalasin B was more efficient than cytochalasin D in augmenting glucose-induced insulin secretion. In the present study, cytochalasin D, which failed to affect D-glucose uptake diabetic retinopathy treatment articles metabolism by isolated islets, also augmented glucosestimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B.

The difference does not appear attributable to a greater intrinsic efficiency of cytochalasin B to interfere with the mechanical events leading to exocytosis of secretory granules from the islet B cells. Indeed, when non-glucidic nutrients, either 2- ketoisocaproate or the association of L-leucine and L-glutamine were used to stimulate insulin release, cytochalasin D was as potent as or more potent than cytochalasin B in potentiating the secretory response D-glucose metabolism in isolated pancreatic islets and in purified pancreatic islet cells Cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism in non-b, as distinct from B, islet cells and, in the former case, caused a relatively greater inhibition of hexose catabolism at 2.

Az eredmények alapján levonható következtetések: 1. Alacsonyabb koncentrációjú 2.

diabetic retinopathy treatment articles