TANÁCSADÁS

 

ÁLTALÁNOS TANÁCSOT NEHÉZ EGY KONKRÉT HELYZETBEN ALKALMAZNI, DE MÉGIS SZERETNÉNK OLYAN INFORMÁCIÓKAT KÖZREADNI, MELLYEL A TAPASZTALATLAN ÉPÍTTETŐKNEK SEGÍTHETÜNK ENNEK A BONYOLULT FOLYMATNAK A MINÉL KÖNNYEBB ÁTVÉSZELÉSÉHEZ.

AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉS, TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZTETÉS ÉS KIVITELEZÉS SZAKASZOKBÓL ÁLL. EZEN SZAKASZOKRÓL RÉSZLETEKET A LINKEKRE KATTINTVA TALÁLHAT.

AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT MEGÉRTÉSÉT SEGÍTHETI AZ IS, HA ISMERJÜK, MILYEN SZAKEMBEREK VESZNEK RÉSZT A FOLYAMATBAN ÉS MIT IS VÁRHATUNK TŐLÜK. PONTOSABBAN KINEK MI A DOLGA IDEÁLIS ESETBEN. PERSZE TÖBB SZAKFELADATOT ELLÁTHAT EGY ÉS UGYANAZ A SZAKEMBER IS, DE EZ TELJESEN FÜGG A BERUHÁZÁS NAGYSÁGRENDJÉTŐL EZÁLTAL A FELADATOK SOKASÁGÁTÓL IS. HA A FELADATKÖRÖKET MÁR TUDJUK, AKKOR MÁR TUDUNK PÁRHUZAMOT TALÁLNI AZ ÉLETBEN FELMERÜLT EGYÉNI PROBLÉMÁNKKAL IS, ÉS KÖNNYEBB MEGTALÁLNUNK A MEGFELELŐ SZAKEMBERT A MEGOLDÁSHOZ. AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ SZAKEMBEREK, A LINKRE KATTINTVA ÉRHETŐK EL.

NEM FELEJTHETJÜK EL, HOGY AZ ÁLTALÁNOS ISMERTETŐK ÉS TANÁCSOK OLYAN IDEÁLIS ÁLLAPOTRA VONATKOZNAK, AHOL MINDEN ÓRAMŰ PONTOSSÁGGAL MŰKÖDIK, MINDENKI TUDJA ÉS JÓL VÉGZI A DOLGÁT, MINDENKI BETARTJA A JOGSZABÁLYOKAT ÉS A HATÁRIDŐKET, VALAMINT MINDENKI JÓ INDULATTAL VESZ RÉSZT A FOLYAMATBAN, NEM NYÚL A KORRUPCIÓ ESZKÖZÉHEZ ÉS NEM IS FOGADJA EL AZT. A VALÓSÁGBAN MA MAGYARORSZÁGON AZ IDEÁLIS ÉPÍTKEZÉS SAJNOS RITKÁN VALÓSUL MEG. A TOVÁBBIAKBAN SZERETNÉM MEGOSZTANI AZON TAPASZTALATAIMAT VAGY GYAKORLATI ESETEKET, MELYEK - A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL - RÁVILÁGÍTANAK A BERUHÁZÁSOK GYENGE PONTJAIRA, MELYEK EGYES DÖNTÉSTÁMOGATÓ FOLYAMATOKAT RÖVIDÍTHETNEK LE, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGET ÉS IDŐT LEHET MEGTAKARÍTANI, VAGY BOSSZÚSÁGOT LEHET ELKERÜLNI.

ÖRÜLNÉK, HA MEGOSZTHATNÁM NÁLAMNÁL TAPASZTALTABB KOLLÉGÁIM VÉLEMÉNYÉT, ÉRDEKES ESETEIT, TANÁCSAIT IS A KEDVES LÁTOGATÓINKKAL, EZÉRT KÉREM ÍRJÁK MEG NEKEM.

1. TELEK KIVÁLASZTÁSÁNÁL...

 • 1.1. Mire kell a telek kiválasztása előtt figyelni?
 • 1.2 A telekkel szemben támasztott szükséges és elégséges igények megfogalmazása...
 • 1.1. Mire kell a telek kiválasztása előtt figyelni?

  1.1.1. Milyen építési övezetbe tartozik a kiszemelt telek?

  Egyes telkek kedvező beépíthetőségi paraméterekkel rendelkeznek, egyesek viszont nem. Megpecsételheti a döntést egy kedvezőtlen telek megvásárlása. Ráadásul lehetnek folyamatban, előkészítés alatt lévő módosítások, melyek előrevetítik az építési telkek sorsát, ezáltal az értékét és az értékállóságát. Tehát ezt mindenképpen meg kell érdeklődni az illetékes építési hatóságnál.

  1.1.2. Milyen szomszédokkal rendelkezik jelenleg a telek és ott milyen gazdasági tevékenységet végeznek?

  Az ember a szomszédait nem válogathatja meg, de ha már eleve egy kedvezőtlen tevékenységet végez egy cég a szomszédságban, mely zajos, büdös vagy nagy a gépjármű forgalom, akkor nem lesz lakás céljára kedvező az a hely.

  1.1.3. Milyen információk lehetnek egy tulajdoni lapon, melyek befolyásolják a telek használhatóságát és értékét?

  A tulajdoni lapon ellenőrizni kell, hogy valóban a tulajdonos kívánja-e eladni a telket. Lehet az ingatlannak haszonélvezője is, akinek szintén bele kell egyezni a telek eladásába. A vásárlónak javasolt saját ügyvédet megbízni és nem javasolt elfogadni az eladó jogi képviseletét.

  A tulajdoni lapon lehetnek bizonyos szolgalmi jogok feltüntetve, mint pl. vezetékjogi szolgalom, vagy átjárási szolgalom, melyeket biztosítani szükséges a szolgalmi joggal rendelekző fél számára, adott esetben karbantartás során akaratunk ellenére feláshatják egy vezeték miatt a kertünket. Ez mindenképpen értékcsökkentő tényező.

  A tulajdoni lapon lehet jelzálog bejegyezve valamely bank számára, mely egy olyan adósságot jelent, mellyel a jelenlegi tulajdonos tartozik a bank számára és a telek a tartozás fedezetéül szolgál. Ilyenkor általában elidegeneítési tilalmat is bejegyeztetnek az ingatlanra, mely az adósság rendezéséig fennáll. Ilyen esetben bonyolultabb ügylettel lehet ezt a tilalmat töröltetni és megvásárolni az ingatlant.

  1.1.4. Osztatlan közös tulajdonban lévő teleknél, ha csak résztulajdont szeretnénk megvásárolni, akkor tudomásul kell venni, hogy a tulajdonostársaknak beleszólásuk van minden jellegű fejlesztési, bővítési elképzelésünkbe, tehát ki leszünk szolgáltatva nekik. Ez akkor is így van, amennyiben a használat valamilyen szerződéssel kizárólagossá van téve az ingatlanon belül. Tehát óvatosan kell minden ilyen esetben eljárni és kerülni kell a résztulajdon megvásárlását.

  1.1.5. Bizonyos telkek régészetileg érdekesek lehetnek a hatóságok számára, amennyiben valószínűsíthető bizonyos történelmi lelet megtalálása a telken. Ez esetben beruházás esetén kötelezhetik a beruházót a régészeti feltárás elvégzését tűrni és támogatni, mely növeli az építési költséget és időbeli késedelmet okozhat. Ezzel számolni kell.

  1.1.6. Egy telek esetében fontos lehet tudni az altalaj minőségét, mely befolyásolhatja az alapozás költségeit. Hasonlóan fontos lehet a talajvíz szintjének ismerete, melyet a szomszédok tapasztalatai alapján is megtudhatunk.

  1.1.7. A telken található növényzet lehet kedvező és kedvezőtlen, de mindenképpen érték, mivel az épített környezettel szemben a természeti környezet, a növényzet lassan alakul ki. Ezért véleményem szerint törekedni kell a megtartásukra, ahol csak lehet és érdemes.

  1.1.8 A telkek megközelítése is fontos kérdés, megfelelő út van-e, van-e tömegközlekedés a közelben, milyen távol van az orvosi rendelő, gyógyszertár, iskola, óvoda, élelmiszerbolt?

  1.1.9. Egyik legfontosabb kérdés a telkek közművesítettsége, mely a lakóingatlan elláthatóságát és az egyes ellátó rendszerek tervezését is befolyásolhatja. Alapvető fontosságú a vízzel és az elektromos hálózati árammal való ellátottság, de a csatorna, telefon és a gáz is fontos. Amely közmű nincs kiépítve és bekötve a telekre, azt a tulajdonosnak kell közműfejlesztési hozzájárulás befizetése mellet igényelni, tehát egy hiányzó közmű mindenképpen csökkenti a telek értékét.

  1.1.10. Ahhoz, hogy a telek megvásárlása előtt bizonyosságot kapjunk a telek tényleges beépíthetőségéről, akkor tulajdonszerzés előtt is van mód un. elvi építési engedélyt kérni, mellyel 1 évig lehetőség van a tényleges építési engedély beszerzésére.

   

  1.2. A telekkel szemben támasztott szükséges és elégséges igények megfogalmazása...

  1.2.1. Az igényelt méretű épület a melléképületekkel együtt elfér-e a telken, azaz a maximális beépíthetőség korlátaiba belefér-e?

  1.2.2. Egyszintes, kétszintes, vagy háromszintes épületet szeretne? Ez szintén befolyásolja a beépítési paraméterek betarthatóságát.

  1.2.3. Gépkocsi tárolása, tároló megközelítése, meglévő kocsibejáró figyelembe vétele, vagy új kialakítása. Lehetséges-e?

  1.2.4. Ha a telek mérete nem elegendő az igényelt méretű épület elhelyezéséhez, van-e mód a szomszédos ingatlan valamelyikének megvásárlására és a telkek összevonására?

  1.2.5. Ha túl nagy a telek, akkor a telek öntözési - és a karbantartási költségei is nagyobbak lesznek. Mekkora a még szükséges, de már elégséges telek méret?

  1.2.6. Ha a telek megvásárlása és az épület építése között több év is eltelhet, akkor javasolt fák, cserjék telepítése a nem zavaró helyekre, hiszen a növényzet növekedése időigényes folyamat és minél később történik a beültetés, vagy annál magyobb termetű és értékű fákat kell ültetni, vagy később alakul ki az élvezhető zöld környezet.

  FOLYTATJUK...